ALKUOPETUKSEN OPETTAJAIN LIITTO ry:n KESÄKURSSIT VERKOSSA

Idearetki erilaisiin oppimisympäristöihin

Kaipaatko eri oppiaineisiin uusia toiminnallisia ideoita mekaanisesti suoritettavien tehtävien tueksi? Koetko toiminnallisen opetuksen organisoinnin haastavaksi? Haluaisitko monipuolistaa opetustasi käyttämällä erilaisia oppimisympäristöjä? Koulutuksen esikouluun ja 1.-4. -luokille sopivissa toimintaideoissa hyödynnetään monipuolisesti koulun ja lähiympäristön tiloja sekä koulun materiaaleja ja välineitä. Osallistujat saavat ennakkoon ja koulutuksen jälkeen toimintamateriaalia sekä -ohjeita. Tervetuloa avaamaan iloisen toiminnan reppu!

Oppiminen voi olla vaikeampaa, jos lapsi ei ole motivoitunut. Oppiminen koetaan mielekkääksi ja innostavaksi, kun kirjan tehtävien ohella käytetään toiminnallisia pelejä ja leikkejä. Toiminnallisten opetusmenetelmien ja draaman käyttö eri oppiaineissa on mukana opetussuunnitelmassa. Tämän koulutuksen ideat tukevat opetussuunnitelmaa ja opettaminen monipuolistuu. Valmiiden toimintaideoiden avulla on helpompi organisoida toiminnallisia tuokioita sekä arvioida oppimista toiminnallisesti.

Tavoitteet:

Sisältö:

Kouluttajana KM Teija Kauppi, luokanopettaja ja yrittäjä sekä KM Eija Leskinen, luokanopettaja, tietokirjailija, draamapedagogi ja yrittäjä

Teija on toiminut luokanopettajana lähes 35 vuotta. Hän on erikoistunut alkuopetukseen ja englannin kielen opetukseen. Teija on ollut mukana monissa projekteissa ja hankkeissa, muun muassa KiVa -koulu- ja Prokoulu- toiminnan käynnistäminen koulussa ja esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittäminen. Hän on koulunsa kerhovastaava sekä koulun vanhempainyhdistyksen opettajajäsen. Opetustyössään Teija huomioi oppilaiden yksilöllisyyttä ja pyrkii kehittämään oppilasryhmälle sopivia tehtäviä ja opetusmenetelmiä. Hänelle on tärkeää luoda luokkaan lämmin ilmapiiri, jossa opettaja voi luottaa lapsiin ja lapset opettajaan.

Eija on toiminut luokanopettajana 30 vuotta. Hän on erikoistunut kahdeksaan oppiaineeseen. Koulun ja opetuksen kehittäminen on aina osa Eijan työtä. Hän on ollut mukana monissa erilaisissa projekteissa, esimerkiksi Kansanperinne-projektissa. Hän on koulunsa kerhovastaava ja kulttuuriyhdyshenkilö. Eija on kirjoittanut kirjat ”Kuvallisen ilmaisun taito 1 ja 2” Tuija Karjalaisen kanssa. Hän on kirjoittanut toiminnallisesta oppimisesta Juho Norrenan kirjaan ”Ryhmä oppimaan!”. Eijan oma kirja on suosittu ”Ryhmä toimimaan!”. Eija uskoo oppilaiden taitoihin ja kykyyn oppia. Opetuksessa hän käyttää paljon draamaa ja toiminnallisia menetelmiä. Hän on huomannut oppilaiden koulumotivaation ja oppimisen paranevan monipuolisten menetelmien avulla.